www.bestbaron.cz Dual Purpose Golden Retriever & Spinone Italiano Kennel
The Best Baron
Zlatý retrívr se zlatým kožíškem i srdíčkem a Spinone z Nekonečného příběhu
www.bestbaron.cz
Ing. Vladimír Melion, Cekov 5, 338 08 Czech Republic, Phone: +420 604708641, Skype: vvmelion, baron(a)bestbaron.cz,
35 min. od Prahy po dálnici D5, Exit 41, 4 km Cekov - mapa, GPS: N:49°49'19.584", E:13°45'53.442".
Služby, poskytované naší chovatelskou stanicí

Aktuálně:
Pozvánka na 3. reprezentační ples naší ChS
Pátek 17.12.2010 (14-19hod.) - návštěvní odpoledne

Aby si mohli především majitelé našich štěňátek užívat spokojeného společného života, plného každodenních drobných radostí a dobrodružství:), postupem času, s přibývajícími chovatelskými i životními zkušenostmi a dosaženou odbornou kvalifikací, jsme začali rozšiřovat nabídku aktivit a činností, jimiž se v rámci poskytování chovatelského servisu denně zabýváme. Můžeme tak široké veřejnosti nabídnout nejširší spektrum chovatelských služeb u nás, na což jsme opravdu pyšní.


Pokud můžeme, rádi pomůžeme komukoli, kdo se na nás obrátí, a to jak radou, zprostředkováním kontaktu či nabídkou konkrétního praktického řešení. Snažíme se o širokou osvětovou činnost s důrazem na odpovědnost a prevenci na bázi welfare za účelem pohodového a vzájemně obohacujícího soužití lidí a zvířat.
Neustále pracujeme nejen na získávání nových praktických zkušeností a rozšiřování si osobního spektra teoretických znalostí, ale snažíme se navíc i o zvyšování vlastní odborné "certifikované" kvalifikace. Zejména v oblasti terapie spolupracujeme s nadacemi a neziskovými organizacemi a podílíme se na sponzorování nejrůznějších aktivit.

Konkrétně poskytujeme zejména:

Poradentsví a konzultace z oblasti zdraví, výživy, výchovy, výcviku, úpravy srsti, chovatelství apod.
Nejčastěji jsme k zastižení prostřednictvím našich mobilů:
• non-stop: 604 708 641 (zpravidla Vladimír) - všeobecné poradenství, dále výchova a výcvik,
• občas také: 602 182 277 (až na výjimky Veronika) - speciální poradenství (především výživa, zdraví, úprava srsti, canisterapie, chovatelství apod.)
K dispozici jsme samozřejmě nejen při řešení různých kritických situací. Jsme šťastní, že se v mnoha případech podařilo předejít vážným zdravotním problémům následkem úrazů, otrav či jiných akutních stavů. Rádi bychom však, aby takových případů bylo co nejméně, proto neustále zdůrazňujeme důležitost prevence a sami svěřujeme naše domácí zlatíčka a fousáčky do pravidelné výhradní péče špičkové veterinární kliniky.
Základním paradigma úspěšného chovu chlupáčků the BestBaron´s je zachovávání jednoduchých souvztažností:
kvalitní strava + vynikající péče na bázi prevence a harmonie s přírodou + věku odpovídající fyzická i mentální zátěž
= nejlepší cesta k dosažení dlouhověkosti a stále skvělé kondice.

Kontaktovat nás můžete samozřejmě rovněž prostřednictvím e-mailu. Pokud však Vaše záležitost spěchá, neostýchejte se a raději zkoušejte volat (a to tak dlouho, dokud se nedovoláte) - budete znát odpověď na Váš dotaz okamžitě. Denně totiž dostáváme desítky e-mailů s dotazy, pozdravy a plné nejrůznějších přání, takže se nám daří odpovídat až s odstupem. Prosíme o pochopení, samozřejmě se vždy snažíme vyhovět, přednost však mají urgentní záležitosti a samozřejmě štěňátka a domácí miláčci. Děkujeme.

Abychom mohli všechny naše poznatky zprostředkovávat dál, po vzoru našich přátel z renomovaných ChS v zahraničí jsme oba k dispozici zpravidla 1x za měsíc v rámci tzv. "Návštěvního odpoledne u BestBaronů". Po předchozím ohlášení je možné přijet se k nám podívat a domluvit vše potřebné. Chvíle, strávené v bezprostředním kontaktu zejména našich odchovanců s domácí ChS, jsou vždy vítanou příležitostí k milým přátelským setkáním a vzájemné výměně zkušeností. Termíny těchto odpolední zveřejňujeme pravidelně na našich stránkách.
Samozřejmě se Vám budeme rádi věnovat rovněž v rámci předem dohodnutých individuálních návštěv. Prosíme o pochopení - většina času patří našim domácím miláčkům:), právě odchovávaným štěňátkům či akcím s již odrostlejšími odchovanci, takže abychom se Vám mohli naplno věnovat, je vždy skutečně nezbytné objednat se předem !!!

Ne-:)formální tématická setkání a teoretické i praktické semináře
Protože oba máme k dispozici poměrně bohaté lektorské zkušenosti, získané rovněž díky praxi ve svých profesních oborech, a uvědomujeme si rovněž naléhavost předávání načerpaných poznatků dál, neomezujeme své aktivity pouze na účast na výstavách, zkouškách či jiných "oficiálních" kynologických akcích, ale zejména pro všechny naše odchovance a jejich pánečky pravidelně jednou ročně pořádáme soutěžní společenské setkání; navíc několikrát do roka iniciujeme dle aktuálního zájmu výcviková, výstavní, canisterapeutická aj. setkání či teoretické i praktické semináře na nejrůznější témata, přičemž mezi ta nejoblíbenější patří:
• Sociální chování psů - etologie, hierarchie smečky, předcházení nežádoucím projevům chování
• Testování inteligence psů a mentální trénink - zvyšování kvality života a obrana -nejen- proti stárnutí
• Efektivní vedení výchovy a výcviku - principy pozitivního podmiňování v praxi
• Preventivní-akutní-alternativní péče - výživa, zdraví, akutní stavy, pěstění, výlety...
• Canisterapie - teorie, legislativa, metodické vedení a praxe
• Vystavování od A do Z - principy a hlavní chyby
• Výstavní úprava - 3 části (1. - teorie + zdravotní střih; 2. - základní střih; 3. - linie, finesy, trendy...)
Sami se pravidelně zúčastňujeme prestižních kynologických akcí a projektů u nás i v zahraničí, ať už jsou to instruktážní výcviková setkání či výběrové odborné a terapeutické semináře a kongresy. S našimi hafíčky se dle momentálních časových možností věnujeme loveckému výcviku, canisterapii, nácviku obedience, tanci se psem a okrajově rovněž agility.

Setkání zaměřená na socializaci, výchovu a výcvik
Protože je naším cílem chovat zlaté retrívry a italské spinony kvalitního exteriéru plně vyhovujícího standardu, jednotného typu v různých odstínech zlaté či bílo-oranžové barvy, ušlechtilého vzezření, milého výrazu a lehkého elegantního pohybu, pořádáme rovněž pravidelná přípravná výcviková setkání na základní "uchovňovací" zkoušky OVVR, Zkoušky vloh i ostatní vyšší zkoušky lovecké upotřebitelnosti pro velká i malá plemena.
• Štěňátka z jednotlivých našich vrhů se setkávají na setkáních, zaměřených na správné vedení socializace, výchovy a výcviku, a to ve 4, 6 a 12 měsících věku. Jsou to skutečně zlomová období v jejich životech a my se snažíme, aby jejich majitelé měli vždy dostatek informací pro pozitivní preventivní přístup, uplatňovaný při výchově štěňátka v oddaného rodinného i spolehlivého společenského chlupáče s tím nejlepším a nejtrvalejším výsledkem. Následně pak totiž není nutné korigovat nežádoucí projevy chování, které ve většině případů implikuje nedostatek zkušeností ze strany majitele a absence správných informací v ten pravý čas.
• Když je soužití se štěňátkem zvládnuto k oboustranné spokojenosti, přistupují na řadu další rozvíjející aktivity, neboť kvalitu společného života činí v říši lidské i psí množství interakcí a spolu prožitých hezkých zážitků. Snažíme se vždy již při plánování daného spojení vhodným výběrem partnerů upevňovat rovněž lovecké vlohy v plemeni, neboť zlatý retrívr i italský spinone byli původně vyšlechtěni jakožto plemena lovecká - a absence těchto vloh se nevhodnou plemenitbou negativně projevuje právě na nestálosti povahy, úbytkem přirozené inteligence, temperamentu i zdraví.
• Proto několikrát do roka organizujeme a sponzorujeme "uchovňovací" zkoušky OVVR s přípravnými nácviky i vrcholové klubové zkoušky, aby měli chlupáčci se svými pánečky skutečně dostatek příležitostí podnikat to, co "mají v genech" a co tak moc milují:)
Naše ChS se z důvodů výše uvedených stala zakladatelem a každoročním vyhlašovatelem soutěží Golden Work Cup a Golden Senior Cup, páneček působí rovněž jako všestranný rozhodčí pro zkoušky z výkonu loveckých psů. Brouzdání s hafany po revíru a myslivost v duchu "lovů beze zbraní" je jednou z jeho nejoblíbenějších zálib:) Zasvěcení často vzpomínají, že to byl právě on, kdo se s Barouškem a hrstkou dalších nadšenců začal v Čechách věnovat loveckému výcviku vpravdě zlatě:)-retrívřímu. Se spinonky zase začala pracovat panička, které principy všestranné práce ohařů přecházely do krve postupně již od dětství. Naštěstí se dobře domluví i v Itálii, tudíž můžeme také našim fousáčkům dopřávat přesně ty aktivity, které jsou jim nejbližší. A že to stojí za to, o tom nás přesvědčují každým dnem, stejně jako goldíci.

Úprava srsti - preventivní zdravotní i předvýstavní
Se stejnou pečlivostí rádi provedeme úpravu zdravotní či letní i tzv. "velkou" výstavní, a to vždy nejlépe za přítomnosti majitele, což rozhodně není naší podmínkou; je to spíše další krok vstřícnosti vůči našim odchovánkům i jejich rodinkám. Při této příležitosti je totiž výborně možné spojit příjemné s užitečným a při péči o kožíšek zkonzultovat vše potřebné pro pohodový společný život.
 • Zdravotní úprava zahrnuje u goldena zejména zkrácení drápků, ostříhání tlapek a mezitlapkového prostoru, osrstění na končetinách, chlupů u ušního vchodu a za ušními boltci a postupné prostříhání všude tam, kde by u zlaťáčka vzhledem k jeho anatomické stavbě mohlo dojít ke zplstnatění (nejčastě podpaží, třísla a kalhotky) či k tvorbě nežádoucích kožních laloků s ohledem na množství a délku srsti (zejména krk a předhrudí). Pro zvýšení estetického dojmu je hezké zastřihnout rovněž vlajku na oháňce, praporce na předních končetinách a spodní linii.
Spinone se krom péče o tlapky a důkladného pročištění ušního zvukovodu podrobuje úpravě hlavy, a to zejména kvůli bezproblémovému vidění. Následuje celotělní více či méně intenzivní trimování s ohledem na morfologii jednotlivých tělených partií, a to buď ruční či za pomoci vhodných nástrojů, vždy s ohledem na kvalitu srsti a aktuální potřeby psiska i majitele. Jen důkladně otrimovaná srst totiž neprolínává a je hafanovi dokonalou ozdobou i ochranou!
Z vlastní zkušenosti doporučujeme zdravotní úpravu provádět cca 1x do měsíce, a to pro komfort chlupáče i majitele. Je totiž rovněž vynikající příležitostí pro budování důvěry a pro trénink bezproblémové manipulace. Zaškolení všech majitelů našich odchovánků milerádi provádíme:)
 • Tzv. letní varianta vystihuje účelovou probírku předem domluvených částí kožíšku zejména u starších jedinců; jejím cílem je minimalizovat riziko přehřátí a zajistit pohodlí v teplých letních měsících.
 • Samotná úprava výstavní představuje u dlouhosrstých plemen velmi obsáhlé téma. Ač se to zdá možná neuvěřitelné, existuje celá řada variant, podle kterých může být zlaťák upraven (např. střih dle standardu, střih dle trendu alias preferencí toho kterého rozhodčího, střih korekční, střih dle přání a vkusu majitele apod.) - U plemen hrubosrstých vždy nejvíce záleží na kvalitě srsti daného jedince, kterou lze správným způsobem trimování neustále zlepšovat (ale bohužel nesprávným vedením trimu či dokonce zapovězeným stříháním nebo přiholováním i nevratně pokazit!!!)
Nedílnou součástí naší péče o kožíšky je pak vlastní příprava chlupáčků na výstavu, která pomůže harmonicky podtrhnout kvality, dané stavbou těla i strukturou osrstění v závisloti na cyklu výměny srsti. Toho nejlepšího výsledku lze snadno docílit přesně doporučeným individuálním postupem koupání (eventuelně i vyfoukání) a načesání srsti, což s majitelem vždy důkladně prohovoříme. Bonbonkem na závěr je vždy nezbytná konzultace o výstavním předvedení vzhledem k věku, aktuální kondici a zběhlosti pejsáčka i pánečka ve výstavním kruhu.
Ještě pár drobných rad, než se k nám vypravíte. Každé úpravě bez rozdílu musí předcházet dobrá příprava srsti, která je podmínkou pro to, aby výsledná frizúra odpovídala zejména požadavkům majitele. Srst musí být předem zbavená nečistot (nikoli však čerstvě vykoupaná!), vyčesaná, dobře rozčesaná a samozřejmě suchá. Pozor - nesprávná příprava srsti může být na překážku kvalitnímu ostříhání i trimování, proto je nejlepší vše raději zkonzultovat předem. Výstavní úpravu skutečně nelze provádět ve spěchu, proto je nezbytné si vždy v souvislosti s aktuální kvalitou osrstění a času, uplynulého od poslední návštěvy, rezervovat min. 2hod.
S veškerým výše uvedeným máme značnou praktickou zkušenost (každoročně totiž zejména na výstavy upravíme desítky hafánků:)), mj. jsme držiteli certifikátů na chov, výcvik a úpravu psů všech plemen. Zvláště pro paničku je tato oblast úpravy srsti velké hobby (hned tou další v pořadí je samozřejmě alternativní medicína a veterinární geriatrie). Stále ještě:) se zúčastňuje nejrůznějších odborných seminářů na témata trendy úpravy, kosmetologie a veterinární dermatologie apod. Jako neprofesinonál(!) se etablovala i na absolutní evropské špičce v oboru, neboť získala prestižní ocenění na mezinárodní střihačské soutěži Pragobest´09. Ač absolvovala již několikeré VŠ studium, říká pořád, že je potřebné vzdělávat se po celý život a sbírat zkušenosti od těch nejlepších, a to při každé příležitosti...

Preventivní zdravotní péče & alternativní poradna
Sem lze zahrnout veškerou speciální péči, odpovídající specifickým potřebám o patřičné tělesné partie daného jedince. Nejčastěji se zabýváme čištěním zvukovodů, vykapáním očí, péčí o dutinu ústní (čištění zubů za účelem odstranění plaku a zubního kamene, masáž dásní...), péčí o tlapkové polštářky a meziprstí, problematickou kůži a srst, kontrolou análních žlázek, ošetřením drobných povrchových poranění apod., to vše v souladu s naší odbornou způsobilostí a chovatelskou zkušeností. Terapeutické zákroky jsou pochopitelně vyhrazeny veterinárnímu pracovišti.
Na základě vynikajících zkušeností s domácími miláčky, řady kladných ohlasů majitelů takto úspěšně zaléčených zvířátek a obrovského zájmu ze strany veřejnosti se panička po zralé úvaze rozhodla věnovat čas i poradenství v oblasti alternativních metod prevence a léčby v duchu pojetí celostní medicíny, která chápe každý organismus jako jeden celek. Proto neodstraňuje obtíže na základě jejich příznaků-symptomů, ale snaží se vždy o odhalení prvotní příčiny konkrétního neduhu a následně o znovunastolení rovnováhy organizmu, samozřejmě bez vedlejších účinků "klasických" chemických léčiv. S využitím alternativních metod je možno vrátit kvalitu života pacientů zejména s chronickými a často bohužel i nevyléčitelnými diagnózami po co možná nejdelší období na tu nejvyšší úroveň. Volba konkrétních v praxi osvědčených metod či jejich kombinace probíhá vždy přesně na míru, a to až na základě precizní vstupní diagnostiky. Nezbytností jsou samozřejmě pravidelné kontroly průběhu a vývoje daného onemocnění, jehož postup se v optimálním případě zcela zastaví či alespoň zpomalí, a to s nespornou výhodou vyloučení negativních efektů alopatické léčby. Proto se bez ohledu zejména na časovou náročnost panička pravidelně věnuje konzultacím a samozřejmě se také neustále doškoluje zejména u zahraničních odborníků, neboť v Čechách jsou tyto formy terapie i v humánní medicíně dosud v plenkách.
V případě každého, kdo se na nás obrátí, je pro nás samozřejmostí rovněž sestavení harmonogramu následné péče, pomoc s výběrem vhodných nástrojů k péči o srst, krmiva odpovídajícího věku a aktuální kondici, případně potravních doplňků, antiparazitik či kosmetiky. Sami používáme pouze to nejkvalitnější: základem je superprémiové hypoalergenní krmivo, vyráběné ze surovin, určených pro lidskou spotřebu, tzn. z čerstvé svaloviny, prosté geneticky upravených obilnin a veškerých fermentů a konzervantů, navíc balené přímo výrobcem v ochranné atmosféře do pytlů ze speciální fólie. Dále našim zlatouškům zajišťují komfort ve všech životních etapách čistě přírodní potravní doplňky a hypoalergenní kosmetické a toaletní přípravky špičkové kvality s veterinárním atestem. Stojí jistě za zmínku, že našimi pravidelnými návštěvníky zdaleka nejsou jen pejsáčci se svými pánečky, praktickou zkušenost máme i s drobnými či velkými zástupci živočišné říše... A my si důvěry jejich majitelů opravdu považujeme.


V našich hlavách se navíc téměř denně rodí nápady, co všechno by bylo ještě možné podnikat, co zatím zůstává neprobádáno a co by jistě bylo hooodně užitečné majitelům všech možných hafánků.
Proto, chcete-li mít přehled o všem, co připravujeme (a nemáte štěňátko, pocházející z našich odchovů, protože ta se o všem dozvídají automaticky), kontaktujte nás, rádi Vás na našich akcích přivítáme. Prosíme však o pochopení - z kapacitních důvodů je účast na většině z nich omezena, proto je vždy nutné zažádat o rezervaci předem.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Ing. Vladimír Melion, Cekov 5, 338 08 Czech Republic, Phone: +420 604708641, Skype: vvmelion, baron(a)bestbaron.cz,
35 min. od Prahy po dálnici D5, Exit 41, 4 km Cekov - mapa, GPS: N:49°49'19.584", E:13°45'53.442".